Corporate Finance

bluez Corporate Finance kleinAanbod
Heeft uw onderneming of instelling een financieringsbehoefte door snelle groei? Heeft u behoefte aan een second opinion voor de huidige financieringsstructuur? Neem dan gerust contact met ons op. In nauwe samenwerking werken wij voor u financieringsalternatieven uit, voeren wij namens / met u de gesprekken met financiële partijen en vullen de financieringsbehoefte in.

Kennis en ervaring

  • Begeleiding van (her) financieringstrajecten van  MKB ondernemingen en familiebedrijven. Structureren en implementeren van een optimale financieringsstructuur.
  • Investor Matching: Begeleiding van start ups. Invulling van financieringsbehoefte door bankfinanciering, risicodragend vermogen (investeringsmaatschappijen, informal investors), en / of alternatieve financieiring (bijvoorbeeld) crowdfunding. Management Buy Out / Buy In. Waarderingsvraagstukken.


Case I

Internationaal opererende onderneming met vestigingen in verschillende landen. Behoefte aan financiering op holding niveau in Duitsland.
Doel: verkrijgen werkkapitaal financiering €3 mln. Onderhandeling met Duitse bank. Afronding van traject binnen gestelde tijd.

Case II

NL onderneming op gebied van onkruidbestrijding. MBO. Financieringsbehoefte  €1mln. Resultaat een MBO in combinatie met introductie nieuwe investeerder.

Contact

Logo Bluez nuDrs. B.L.M.T. van Moerkerk
Oranjesingel 2
6511 NS Nijmegen
E: benvanmoerkerk@bluez.nu
M: 06 53 37 78 02
KvK 55581498
BTW NL001879089B28

Ben op LinkedIn

ben van moerkerk linkedin