Belangrijke bijdrage economie


Familiebedrijven zijn op veel vlakken niet anders dan niet familiebedrijven. Wat maakt hen nu juist uniek? Dat zit hem in de familieband. Er is daardoor een overlap tussen de familie, het eigendom en het bedrijf. Naast de voordelen die we hierboven beschrijven, blijkt dat juist deze familieband op het moment van bedrijfsopvolging of grote groei tot extra complicaties kan leiden.

Ongeveer 70 procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfsopvolging niet. Opvolgingsproblematiek is een specifieke uitdaging voor familiebedrijven. Zij kunnen hun opvolger enkel werven uit de kleine familiekring terwijl andere bedrijven dat breed kunnen doen. Vaak speelt mee dat over bedrijfsopvolging onvoldoende of te laat wordt nagedacht en dat er geen goede voorbereidingen worden getroffen. De overgang in leiding en eigendom vraagt veel expertise van bedrijven en een lange voorbereidingstijd.

Leren van elkaar
Familiebedrijven leren vooral van andere familiebedrijven die in eenzelfde situatie zitten of hetzelfde hebben meegemaakt. Door middel van bijeenkomsten, een-op-een gesprekken, stages en andere vormen van kennisuitwisseling kan nog meer dan nu van elkaar worden geprofiteerd. De kracht zit hier in het onderlinge netwerk en de expertise van mensen die uit eigen ervaring kunnen putten en delen. Het Gelders Familiebedrijven Gilde voorziet in deze behoefte. Een netwerk van én voor familiebedrijven.

Erkenning en ondersteuning door Provincie Gelderland
Provinciale Staten namen op 13 december 2017 een initiatiefvoorstel aan van CDA, PvdA, SP, ChristenUnie en VVD. Hierin vragen zij meer aandacht voor familiebedrijven. Familiebedrijven hebben te maken met specifieke uitdagingen en missen daarbij een netwerk. Provinciale Staten stellen €350.000 beschikbaar aan het Gelders Familiebedrijven Gilde. Initiatiefnemer Daisy Vliegenthart-Goedhart (Statenlid CDA): 'Familiebedrijven hebben een sterke regionale binding en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zij zijn niet bezig met snelle winsten, maar investeren in de lange termijn om het bedrijf gezond over te dragen aan de volgende generatie.’

…en door groot aantal anderen
Het Gelders Familiebedrijven Gilde is de ontbrekende schakel in de ondersteuning van familiebedrijven. Zij moeten ervoor zorgen dat familiebedrijven de weg weten te vinden in het brede aanbod aan ondersteuning van o.a. Oost NL, VNO NCW, MKB Nederland, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Windesheim en de Kamer van Koophandel. Met steun van de provincie moet het Gilde doorgroeien tot een professionele netwerkorganisatie met meer dan 200 leden. Na 3 jaar moet het Gilde op eigen benen kunnen staan.

Wat is het Gelders Familiebedrijven Gilde?
Het Gilde is de plaats waar Gelderse familiebedrijven elkaar ontmoeten, van elkaar leren en waar kennis en expertise gedeeld worden. Binnen het netwerk komen verbindingen tot stand die leiden tot inspiratie, vernieuwing en samenwerking. Het Gilde is zeker niet de zoveelste business club, waar het zaken doen voorop staat, maar vooral een platform waar DGA’S op een ontspannen wijze van elkaar leren en elkaar inspireren. Meldt u aan via www.geldersfamiliebedrijvengilde.nl

Het Gilde de drijvende kracht?
“Als daarmee wordt bedoeld dat het Gilde actief de samenwerking tussen familiebedrijven wil bevorderen dan klopt dat zeker”, volgens Ben van Moerkerk. Samen met Michel Matthijssen en Hans Wennekes vormt hij het bestuur van het Gilde. Het Gilde is er van en voor het familiebedrijven. We worden door ons Raad van Advies gesouffleerd over de koers en de akties. Komende jaren worden deze sterk uitgebreid. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.

Contact

Logo Bluez nuDrs. B.L.M.T. van Moerkerk
Oranjesingel 2
6511 NS Nijmegen
E: benvanmoerkerk@bluez.nu
M: 06 53 37 78 02
KvK 55581498
BTW NL001879089B28

Ben op LinkedIn

ben van moerkerk linkedin