Aandacht voor familiebedrijven!


Familiebedrijven zijn anders dan andere bedrijven.
Dit is voor een aanzienlijk gedeelte terug te brengen naar de vermenging van familie, bedrijf en eigendom. Dit leidt tot een andere gedrag. Ze zijn minder gericht op korte termijn en meer met het gezond overdragen aan de volgende generatie.

De kracht van familiebedrijven betekent tegelijkertijd de kwetsbaarheid ervan.
Door de overlap van familie, eigendom en bedrijf ontstaan er kritieke situaties die zich doen voelen op het moment van bedrijfsopvolging, grote groei, internationalisering etc.

De discussie hierover dient tijdig te worden gestart.
Hierbij kan een Raad van Advies een stimulerende en verbindende rol spelen.

Kennismaking met externe
Een Raad van Advies is voor veel familiebedrijven de eerste kennismaking met externe mensen in een intern overlegorgaan. Want dat is de essentie van een Raad van Advies: in tegenstelling tot de Raad van Commissarissen is het geen orgaan met enige controle- en beslissingsbevoegdheid. Een adviesraad vergemakkelijkt de besluitvorming en de verdere professionalisering van de bestuursstructuur. Het betekent dat je als familie een knop moet kunnen omdraaien, want een adviesraad vergt een bepaalde openheid wanneer je de leden van de adviesraad over specifieke onderwerpen zo volledig mogelijk wil informeren.

Op de agenda van een Raad van Advies kunnen behalve strategische thema’s ook operationele zaken aan bod komen. Denk daarbij aan personeelsbeleid (in dienst nemen van familieleden, rol van gedoodverfde opvolgers op korte termijn etc.).

Spelregels
Om een Raad van Advies goed te laten functioneren zijn een aantal spelregels van belang. Het betreft daarbij onder meer de samenstelling (denk aan voldoende diversiteit binnen de Raad en een minimale omvang van 3 personen), het commitment naar elkaar toe (een Raad kan alleen dan functioneren als er sprake is van transparantie en een bereid om met elkaar de discussie aan te gaan) en tot slot het vertrouwen in elkaar (sluit met elkaar daarom een overeenkomst af voor een minimale periode van 2-3 jaar).

Een goed functionerende Raad is zijn geld meer dan waard. Een familiebedrijf haalt externe professionals in huis die op basis van hun specifieke kennis en ervaring een klankbord vormen voor het bedrijf en desgewenst de familie. Niet alleen een luisterend oor maar ook proactief advies mag worden verwacht.

Daarbij zal men wel over een eerste drempel heen moeten stappen. Vreemde ogen dwingen, maar het zijn in eerste instantie ook ‘vreemde’ ogen. Dat is weliswaar wennen maar voelt bij een goede aanpak snel vertrouwt.
Neem gerust contact op om meer over het thema Raad van Advies te vernemen.

Contact

Logo Bluez nuDrs. B.L.M.T. van Moerkerk
Oranjesingel 2
6511 NS Nijmegen
E: benvanmoerkerk@bluez.nu
M: 06 53 37 78 02
KvK 55581498
BTW NL001879089B28

Ben op LinkedIn

ben van moerkerk linkedin